Karen og Olga Nybyesfond

Karen og Olga Nybye´s fond
Slagteriskolen i Roskilde. Maglegårdsvej 8, postboks 209, 4000 Roskilde.
Fonden kan kun kontaktes i ansøgningsperioden. Sekretær: Connie B. Jensen: cbje@zbc.dk

 Hovedside

Bestyrelsen

 Vedtægter

 Ansøgningsskema

 Der modtages kun ansøgnnger fra: 1. september til 1. oktober 2020.
Der gives ikke legater til ansøgere, der har afsluttet deres studierejse inden ansøgningsfristen.

Hvem kan søge midler fra Fonden?

Er du i gang med en teoretisk eller praktisk uddannelse på ikke under fire år - inklusiv din ungdomduddannelse, så har du mulighed for at søge fonden!

 • Ansøgninger modtages kun i perioden fra 1. september til den 1. oktober
 • Ansøgningsskema ligger kun på fondens hjemmeside i dette tidsrum
 • Studieopholdets afrejsedato skal ligge efter 1. august i ansøgningsåret.
 • Opfylder ansøgningen ikke ovenstående kriterier, betragtes ansøgningen som ugyldig
 • Ansøgninger modatages kun på mail.
 • Ansøgningen udfyldes - underskrives og scannes- og sendes som PDF fil til cbje@zbc.dk
 • Hvis du ikke har modtaget et bevillingsbrev inden den 20. november, er din ansøgning ikke kommet i betragtning. Der sendes ikke mail eller breve om afslag

Støtten gives i første række til hjælp til studierejser og lignende!

Principper for tildeling af legater: Legater fordeles mellem praktiske og teoretiske uddannelser

 • Der uddeles legater af maksimalt kr. 10.000 kr.
 • Individuelle ansøgere for teoretiske uddannelser prioriteres over gruppeansøgninger
 • Der tages ikke hensyn til geografi

Der gives ikke legater til

 • Ph.d. studier
 • Egentlige uddannelser
 • For sent ankomne ansøgninger
 • Legat kan kun modtages en gang
 • Ansøgere, der har afsluttet deres studierejse inden ansøgningsfristen

Se tildelingerne fra tidligere år

Fondens navn er Karen og Olga Nybye´s fond.
Fondens hjemsted er Roskilde Kommune.
Fonden er stiftet på grundlag af testamente oprettet den 20. oktober 1993 af Karen Kristine Nybye.

Læs de præcise betingelser i vedtægterne inden du søger på ansøgningsskemaet.

 Webmaster