Karen og Olga Nybye´s fond
Uddannelsescentret i Roskilde, Slagteriskolen, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde. Telefon 41 72 10 01
Sekretær: Connie B. Jensen, cbje@zbc.dk

 Hovedside

Bestyrelsen

 Vedtægter

 Ansøgningsskema

”Vigtigt”: Skemaet udfyldes og sendes elektronisk til cbje@zbc.dk. Husk – den skrevne tekst skal være synlig i felterne. Dokumentation for igangværende studie, f.eks. karakterudskrifter samt budget for studieturen skal vedhæftes ansøgningen. Ansøgninger modtages kun elektronisk og alle bilag skal være med på en gang. Eftersendelser bliver ikke behandlet.
Ansøgere der ikke har modtaget svar senest den 20. november, har ikke fået et legat. Der sendes ikke afslag.
Fonden modtager kun ansøgninger i tidsrummet 1.september til 1. oktober - hvert år.
Udskriv skemaet ved hjælp af ctrl. P. Underskriv skemaet. Scan skema og bilag og send det hele til cbje@zbc.dk.

 

 

Navn

Ungdomsuddannelsesinstitution.

Hvilken igangværende uddannelse
Uddannelsesinstitution
Privatadresse og email.

 

Formål med ansøgningen (ca. 200 ord), indeholdende en vurdering af det ansøgte formåls betydning for uddannelsesforløbet.

Ansøgt beløb, maks. kr.

Budget i relation til ansøgningens formål (evt. vedlagt som bilag)

Beløbet ønskes anvendt i perioden:

 

Er der søgt eller bevilget støtte andet steds (helt eller delvist)

  Er ikke søgt   Søges   Er bevilget

 

Hvornår kan der forventes besked om eventuel anden støtte?

Hvorfra kan der forventes støtte og med hvilket beløb?
 Eventuelle supplerende oplysninger
Dato:
Underskrift:
Efter studierejse/anvendelse af legatet forpligter modtageren sig til af fremsende dokumentation for afholdte udgifter og en rapport på maksimalt to A4 sider. Sendes elektronisk.